Viken BHT SA ivaretar kompetansekravene innen HMS feltet. Vår målsetting er å være i front av kunnskapsutviklingen innen HMS. I tillegg har vi kompetanse på ytre miljø, og kan bistå virksomheter frem til Miljøfyrtårnsertifisering.

Kompetanse

Psykososial kompetanse

Fagteamet tar oppdrag av forebyggende karakter, ofte knyttet til opplæring og kurs. Teamet arbeider blant annet med konflikthåndtering, endringsprosesser, vanskelige samtaler og leder- støtte og utvikling.

Vi bistår også med kartlegging av arbeidsmiljø gjennom metoder som bl. annet individuelle intervju, surveykartlegging og fokusgruppemetodikk.

Vi tilbyr også prosesskompetanse slik at partene selv kan komme frem til gode løsninger. Vi har tilgang til organisasjonspsykolog og klinisk psykolog som leies inn ved behov.

Ergonomisk kompetanse

Ergonomisk team har fokus på hvordan man tilpasser arbeidsplassen til mennesket. Plager i muskel- og skjelett er en av de hyppigste årsakene til sykdom og fravær.

Ergonomiske utfordringer har sterk tilknytning til kognitive/psykologiske prosesser og er derfor tett knyttet til psykososialt fagteam. Hovedmålet for teamet er å arbeide med de forebyggende faktorene gjennom kartlegging av arbeidsstillinger og arbeidsprosesser, tilby kunnskap om hvordan forebygge uheldig belastning og uheldige arbeidsstillinger, rådgivning om hjelpemidler, og hvordan bruke dem. Det enkleste, beste og billigste tiltaket er å forebygge.

Vi har tilgang til og samarbeid med fysikalske institusjoner og leverandør av hjelpemidler.

Arbeidsmedisinsk kompetanse

Teamet består av helsepersonell med lege som medisinsk ansvarlig, og bedriftssykepleiere.

Hovedoppgavene i teamet er å kartlegge og overvåke ansattes helse, relatert til eksponeringer i arbeid. Dette kan brukes som grunnlag i videre forebyggende arbeid.

Vi samarbeider med jordmor, legetjenester, arbeidsmedisin, fysikalske institutter og forskningsinstitusjoner.

Yrkeshygienisk kompetanse

Yrkeshygienisk team har fokus på å identifisere, kartlegge og risikovurder kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer.

Vurdering av helsemessige konsekvenser ved eksponering for kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer.

Foreslå tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko (herunder eliminasjon, substitusjon, ventilasjon og personlig verneutstyr).

Vår organisering

Viken BHT SA – Ledende på arbeidsmiljø

Viken BHT SA er organisert som en forening hvor private og offentlige virksomheter kan tegne medlemskap.

Foreningen er et non-profit foretak.

Medlemmene deltar i beslutninger som treffes gjennom foreningens øverste organ, generalforsamlingen. Der skal alle medlemmene ha møterett og stemmerett. Generalforsamlingen velger styre.

Styret for 2019/20:

Arbeidsgiverrepresentanter      

Styreleder: Thor S. Stickler, Vestfold interkommunale brannvesen
Nestleder: Roar Berggren, Vidaråsen Landsby
Styremedlem: Jan Ø. Drtina, Tønsberg Glassliperi & Speilfabrikk AS

Arbeidstakerrepresentanter        

Styremedlem: Ingrid Litvedt Grønsberg, Seagull AS

Ansattrepresentant

Tillitsvalgt: Ingun Theiste Østlie, Viken BHT SA

Hvorfor bruke oss

Viken Bedriftshelsetjeneste SA har 30 års erfaring som totalleverandør av HMS-tjenester.

Vi hjelper arbeidsplassen din med å skape et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende arbeidssituasjon som skal være i samsvar med utviklingen ellers i samfunnet.

Vi har et forebyggende arbeidsmiljøfokus som preger oss i de oppgaver vi utfører i virksomhetene våre. Vi bygger vår rådgivning på faglig anerkjente prinsipper og erfaring. Vi bidrar til bevissthet rundt egne mål, ressurser og handlingsalternativer, enten vi jobber på individnivå eller organisasjonsnivå.

Viken BHT SA er ledende på arbeidsmiljø

Vi hjelper virksomhetene med økt forståelse for arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ansattutvikling og lederutvikling. Sammen skaper vi arbeidsplasser som er arbeidsmiljøledende!

Viken bedriftshelsetjeneste tilfredsstiller arbeidstilsynets krav til godkjenning og kvalitet på tjenester. Vår tverrfaglige kompetanse står til deres disposisjon når dere måtte trenge det, vi garanterer konsultasjon hos de fleste av våre fagpersoner innen 48 timer.

Ansatte

Anne

Anne Gjertrud Fugletveit
Daglig leder

459 68 783
agf@vikenbht.no

Karina Aas
Kontormedarbeider / Sentralbord

33 35 71 00/995 56 744

kaa@vikenbht.no

Kåre Kaspersen
HMS-rådgiver / Samfunnsviter

928 18 820
kk@vikenbht.no

Kristin Brønn
HMS-rådgiver / Fysioterapeut

980 57 798
kb@vikenbht.no

Ingun Theiste Østlie
HMS-rådgiver / Yrkeshygieniker

920 91 418
ito@vikenbht.no

Cecilie Lie
hms-rådgiver / sykepleier

90024966
cl@vikenbht.no

Marianne Rise Bechmann
HMS-rådgiver / Sykepleier

452 91 719
mrb@vikenbht.no

Louis Torbjørn Voisin
Bedriftslege

33 35 71 00
ltv@vikenbht.no

Samarbeidspartnere

Spenst

Medlemmer av Viken BHT SA får rabatt på trening hos Spenst både i Tønsberg og Larvik. Medlemmer av Viken BHT gis 2 uker fri trening, rabatt på treningsavgiften og oppstarts avgift. Inkludert i prisen er også en veiledningstime, elektronisk chip og t-skjorte. Ta kontakt med Viken BHT SA eller din leder for rekvisisjonsskjema.

tonsberg.spenst.no

Trimhuset

Medlemmer av Viken BHT SA får rabatt på trening hos Trimhuset både i Horten og Holmestrand. Medlemmer av Viken BHT SA gis rabatt på treningsavgiften og oppstarts avgift. Inkludert i prisen er også en veiledningstime. Ta kontakt med Viken BHT SA eller din leder for rekvisisjonsskjema.

www.trimhuset.no

Interoptik

Medlemmer av Viken BHT SA tilbys rabatterte priser hos Interoptik. Avtalen gir både rabatt på arbeidsbriller (20%), og privat rabatt (17%). Ta kontakt med Viken BHT SA eller din leder for rekvisisjonsskjema.

www.interoptik.no

NEMUS

Tverrfaglig klinikk med fysioterapeut, kiropraktor, massør, akupunktør og osteopat. Nemus har kompetanse innen de fleste plager knyttet til nerve-, muskel- og skjelettplager og hvordan arbeide forbyggende med både enkeltmenneske og i bedrift. Våre medlemmer får en rabattert pris på alle deres tjenester. Ta kontakt med Viken BHT SA eller din leder for rekvisisjonsskjema.

www.nemus.no

OfficeAid

OfficeAid søker å være den fremste tilbyderen av godt ergonomisk utstyr til privat og offentlig sektor. OfficeAid er leverandøruavhengige og tilbyr det siste innen ergonomisk utstyr. OfficeAid sin lokale konsulent hjelper med valg av optimalt produkt, installasjon, opplæring, motivasjon og oppfølging.

www.officeaid.no

Mellora

Et innovativt kvalitetssystem og rapporteringsverktøy for HMS og kvalitet (KS). Er utformet som app og kan lastes ned gratis på din mobil Appen kan brukes i gratisversjon eller skreddersys til egne versjon. Den er også knyttet til saksbehandlingssystem HSEQ Reports. For mange av våre medlemmer vil gratisversjonen være et godt supplement og tilstrekkelig i HMS-arbeidet. Dersom dere velger å oppgradere til skreddersøm får dere gode betingelser gjennom Viken BHT SA.

www.mellora.no

HMS Jordmor

Lisbeth Kopperud tilbyr oppfølging av gravide arbeidstakere og samtaler med den gravide og arbeidsgiver. Ta kontakt med Viken BHT SA eller din leder for bistand.

EcoNova AS

Organisasjonspsykolog Karl Åge Midbøe bistår oss som ekstern rådgiver innen organisatorisk og psykososialt arbeid. Har utviklet kartleggingsverktøyet OAK (Organizational Analysis Kit) som Viken BHT SA er sertifisert i.

www.econova.no

Norges Bedriftsidrettsforbund

Bedriftsidrettsforbundet yter Viken BHT SA bistand gjennom forelesninger i kursarrangementer og gjennom informasjon og veiledning overfor medlemmer (bedrifter) i Viken BHT SA. Samarbeidet skal motivere til helsefremmende fysisk aktivitet blant Viken BHT SAs medlemmer gjennom et gjensidig konstruktivt samarbeid til fordel for begge parter.