Viken er kjøpt opp av Bedriftshelsen!

Les mer

«Lås og merk» – Arbeidstilsynet har nylig gitt ut en metode for å ta kontroll på farlig energi i og ved maskiner – er dette aktuelt for din virksomhet? HUSK: arbeidsgiver skal sørge for at kravene blir ivaretatt, verneombudet skal se til! Ta kontakt om dere ønsker / har behov for bistand i arbeidet med «lås og merk!»

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/las-og-merk/pageAsPdf?showAsImage=true      

Er du flink til å bruke verneutstyr?

Seks av ti håndverkere rammes av yrkesskader. Kun 13 % bruker åndedrettsvern og 13 % knebeskyttelse. (kilde: Statens institutt for forbruksforskning, undersøkelse gjennomført blant 531 norske og svenske håndverker) 64 % av håndverkerne mener det slurves for mye med vernebekledning på arbeidsplassen. Dette gjelder særlig åndedrettsvern, knebeskyttelse, hjelm og hørselvern. Trenger dere informasjon / opplæring / […]