Viken er kjøpt opp av Bedriftshelsen!

Les mer

Slik tar du vare på hendene dine på jobb

Informativ side fra STAMI om hvordan du tar vare på hendene dine på jobb.Særlig aktuelt for renholdere, frisører, helsepersonell og mekanikere. https://stami.no/allergi-slik-tar-du-vare-pa-hendene-pa-jobb/ Ta kontakt med oss dersom dere ønsker bistand i forbindelse med opplæring / informasjon til ansatte / velg av «riktig hanske»:

Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer

Hver dag blir norske arbeidstakere utsatt for kjemikalier på jobb. Mange av disse stoffene kan være helseskadelige. I disse dager arrangerer Arbeidstilsynet seminarer over hele landet, som skal gjøre det enklere å kartlegge og vurdere risikoen ved farlige stoffer. Viken Bedriftshelsetjenestes yrkeshygieniker Ingun Theiste Østlie har deltatt på dette, og hjelper nå gjerne din bedrift […]

Skogflåttencephalitt

Det har den siste tiden vært beskrevet en økning i tilfeller av personer smittet med skogflått-encefalitt. Dette er en virussykdom overført av flått (dette er IKKE det samme som boreliose). I Vestfold er det påvist smitte i Larvik og Sandefjord kommune (tall fra FHI 2017). De som i sitt arbeid oppholder seg i «flått-terreng» i […]

Varsling av kritikkverdige forhold

Trenger din bedrift informasjon om varsling av kritikkverdige forhold? Dersom din bedrift har 5 ansatte eller flere, stilles det krav om skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Etter informasjonsmøte om dette i januar, ønsker nå flere av våre medlemsbedrifter (ledere og verneombud) at vi kommer ut i bedriftene og snakker om dette. Tema:Hva er […]

Vi har blitt Miljøfyrtårn!

Ordfører Petter Berg overrekker det synlige beviset til Anne Gjertrud Fugletveit (DL – Viken BHT) og Ingun Theiste Østlie (yrkeshygieniker, miljøfyrtårnansvarlig og nå også miljøfyrtårnkonsulent – Viken BHT)  Etter en god lunsj på kantinen ved Byfogdløkka var det formell overrekkelse av beviset. Hele åtte virksomheter i Tønsberg kommune fikk beviset, deriblant to medlemsbedrifter i Viken […]