Viken er kjøpt opp av Bedriftshelsen!

Les mer

Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer

Hver dag blir norske arbeidstakere utsatt for kjemikalier på jobb. Mange av disse stoffene kan være helseskadelige. I disse dager arrangerer Arbeidstilsynet seminarer over hele landet, som skal gjøre det enklere å kartlegge og vurdere risikoen ved farlige stoffer. Viken Bedriftshelsetjenestes yrkeshygieniker Ingun Theiste Østlie har deltatt på dette, og hjelper nå gjerne din bedrift […]

Skogflåttencephalitt

Det har den siste tiden vært beskrevet en økning i tilfeller av personer smittet med skogflått-encefalitt. Dette er en virussykdom overført av flått (dette er IKKE det samme som boreliose). I Vestfold er det påvist smitte i Larvik og Sandefjord kommune (tall fra FHI 2017). De som i sitt arbeid oppholder seg i «flått-terreng» i […]

Varsling av kritikkverdige forhold

Trenger din bedrift informasjon om varsling av kritikkverdige forhold? Dersom din bedrift har 5 ansatte eller flere, stilles det krav om skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Etter informasjonsmøte om dette i januar, ønsker nå flere av våre medlemsbedrifter (ledere og verneombud) at vi kommer ut i bedriftene og snakker om dette. Tema:Hva er […]

Vi har blitt Miljøfyrtårn!

Ordfører Petter Berg overrekker det synlige beviset til Anne Gjertrud Fugletveit (DL – Viken BHT) og Ingun Theiste Østlie (yrkeshygieniker, miljøfyrtårnansvarlig og nå også miljøfyrtårnkonsulent – Viken BHT)  Etter en god lunsj på kantinen ved Byfogdløkka var det formell overrekkelse av beviset. Hele åtte virksomheter i Tønsberg kommune fikk beviset, deriblant to medlemsbedrifter i Viken […]