Author Archives: Karina Aas

Varsling av kritikkverdige forhold

Trenger din bedrift informasjon om varsling av kritikkverdige forhold? Dersom din bedrift har 5 ansatte eller flere, stilles det krav om skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Etter informasjonsmøte om dette i januar, ønsker nå flere av våre medlemsbedrifter (ledere og verneombud) at vi kommer ut i bedriftene og snakker om dette. Tema:Hva er […]

Vi har blitt Miljøfyrtårn!

Ordfører Petter Berg overrekker det synlige beviset til Anne Gjertrud Fugletveit (DL – Viken BHT) og Ingun Theiste Østlie (yrkeshygieniker, miljøfyrtårnansvarlig og nå også miljøfyrtårnkonsulent – Viken BHT)  Etter en god lunsj på kantinen ved Byfogdløkka var det formell overrekkelse av beviset. Hele åtte virksomheter i Tønsberg kommune fikk beviset, deriblant to medlemsbedrifter i Viken […]

«Lås og merk» – Arbeidstilsynet har nylig gitt ut en metode for å ta kontroll på farlig energi i og ved maskiner – er dette aktuelt for din virksomhet? HUSK: arbeidsgiver skal sørge for at kravene blir ivaretatt, verneombudet skal se til! Ta kontakt om dere ønsker / har behov for bistand i arbeidet med «lås og merk!»

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/las-og-merk/pageAsPdf?showAsImage=true