Viken er kjøpt opp av Bedriftshelsen!

Les mer

Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer

Hver dag blir norske arbeidstakere utsatt for kjemikalier på jobb. Mange av disse stoffene kan være helseskadelige.

I disse dager arrangerer Arbeidstilsynet seminarer over hele landet, som skal gjøre det enklere å kartlegge og vurdere risikoen ved farlige stoffer.

Viken Bedriftshelsetjenestes yrkeshygieniker Ingun Theiste Østlie har deltatt på dette, og hjelper nå gjerne din bedrift med arbeidet.

Kontakt gjerne Ingun for bistand: 920 91 418 / ito@vikenbht.no

Les mer