Viken er kjøpt opp av Bedriftshelsen!

Les mer

Skogflåttencephalitt

Det har den siste tiden vært beskrevet en økning i tilfeller av personer smittet med skogflått-encefalitt. Dette er en virussykdom overført av flått (dette er IKKE det samme som boreliose). I Vestfold er det påvist smitte i Larvik og Sandefjord kommune (tall fra FHI 2017).

De som i sitt arbeid oppholder seg i «flått-terreng» i områder med kjent risiko for TBE-smitte, bør vurdere vaksinen TicoVac.

Ta kontakt med Viken BHT dersom dere ser at vaksinen er nødvendig for ansatte hos dere, og ønsker å tilby dette til disse.

Dere kan også lese mer om skogflåttencephalitt på Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no