Viken er kjøpt opp av Bedriftshelsen!

Les mer

Varsling av kritikkverdige forhold

Trenger din bedrift informasjon om varsling av kritikkverdige forhold? Dersom din bedrift har 5 ansatte eller flere, stilles det krav om skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.

Etter informasjonsmøte om dette i januar, ønsker nå flere av våre medlemsbedrifter (ledere og verneombud) at vi kommer ut i bedriftene og snakker om dette.

Tema:
Hva er varsling?
Hvordan motta og håndtere varsel?
Hvordan ivareta varsler og omvarslede?
Hva må rutinen inneholde?

Om din bedrift ønsker at vi kommer til dere og informerer om varsling, så ta kontakt med oss!