Viken Bedriftshelsetjeneste har slått seg sammen med Bedriftshelsen fra 1. januar 2020.

Sammenslåingen av Viken og Bedriftshelsen ble vedtatt på årsmøte i Viken bedriftshelsetjeneste 3. desember 2019. Sammen med Bedriftshelsen får vi større kraft som bedriftshelsetjeneste og enda bedre tjenester til våre kunder.

Bedriftshelsen avd. Tønsberg skal holde til Viken BHT sine lokaler i Wirgenesvei 9, og bedriftene vil betjenes av tidligere ansatte i Viken BHT.

Dere kan forholde dere til de kontaktpersonene dere har hatt tidligere. Vi får nye telefonnummer og mailadresser; se under.

Slider
Ny kontaktinformasjon:

Anne Gjertrud Fugletveit
Avdelingsleder/seniorrådgiver
Mail: anne.gjertrud.fugletveit@bedriftshelsen.no
Mobiltelefon: +47 960 09 614

Kristin Brønn
Bedriftsfysioterapeut
Mail: kristin.bronn@bedriftshelsen.no
Mobiltelefon: +47 960 09 616

Cecilie Lie
Bedriftssykepleier
Mail: cecilie.lie@bedriftshelsen.no
Mobiltelefon: +47 960 09 615

Marianne Rise Bechmann
Bedriftssykepleier
Mail: marianne.bechmann@bedriftshelsen.no
Mobiltelefon: +47 960 09 617

Marte Horntvedt
Bedriftssykepleier
Mail: marte.horntvedt@bedriftshelsen.no
Mobiltelefon: +47 960 09 617

Ingun Theiste Østlie
Yrkeshygieniker
Mail: ingun.ostlie@bedriftshelsen.no
Mobiltelefon: +47 960 09 619

Karina Aas
Kontormedarbeider
Mail: karina.aas@bedriftshelsen.no
Mobiltelefon: +47 960 09 620

Louis Torbjørn Voisin
Bedriftslege
Mail: louis.voisin@bedriftshelsen.no
Mobiltelefon: +47 960 09 618

Slider

Viken Bedriftshelsetjeneste / Bedriftshelsetjenesten

Slider