Author Archives: Karina Aas

Verdens arbeidsmiljødag

28. april er verdens arbeidsmiljødag, og i år markerte Arbeidstilsynet dagen med å sette søkelyset på hvor viktig det er at arbeidsgivere gir unge arbeidstakere den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert. Målet er å unngå ulykker, skader og sykdom. g det er et stykke igjen: Arbeidstilsynet får flest meldinger om følgende typer arbeidsulykker med […]

Takk for et flott verneombudsforum!

…og takk for flotte tilbakemeldinger! Etter disse å dømme, ser det ut til at forsamlingen var meget fornøyd med forumet: «Foredraget var veldig bra. Selv om ikke alt er aktuelt for vår bedrift så har det vært en stor inspirasjon til å gjøre tiltak for å bedre arbeidsmiljøet!» «Interessante erfaringsutvekslinger i grupper» «Bra veksling mellom […]

Er du flink til å bruke verneutstyr?

Seks av ti håndverkere rammes av yrkesskader. Kun 13 % bruker åndedrettsvern og 13 % knebeskyttelse. (kilde: Statens institutt for forbruksforskning, undersøkelse gjennomført blant 531 norske og svenske håndverker) 64 % av håndverkerne mener det slurves for mye med vernebekledning på arbeidsplassen. Dette gjelder særlig åndedrettsvern, knebeskyttelse, hjelm og hørselvern. Trenger dere informasjon / opplæring / […]