«Lås og merk» – Arbeidstilsynet har nylig gitt ut en metode for å ta kontroll på farlig energi i og ved maskiner – er dette aktuelt for din virksomhet? HUSK: arbeidsgiver skal sørge for at kravene blir ivaretatt, verneombudet skal se til! Ta kontakt om dere ønsker / har behov for bistand i arbeidet med «lås og merk!»

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/las-og-merk/pageAsPdf?showAsImage=true