Velkommen til informasjonsmøte om sikkerhetsdatablad og stoffkartotek!

Sikkerhetsdatablad (SDS) er leverandørens måte å kommunisere med brukeren på,

slik at brukere (arbeidsgiver) tar de nødvendige forhåndsregler!

SDS skal sette de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader og miljøskader.

For alle medlemmene i VIKEN BHT arrangerer vi:

Informasjonsmøte om sikkerhetsdatablad

og stoffkartotek!

Møte passer for arbeidsgivere / HMS – ansvarlig, Verneombud, evt. andre ansatte!

Dato: 30. juni

Klokkeslett: 08:00 – ca. 09:00

Hvor: Viken BHT `s lokaler i Wirgenesvei 9, Barkåker

VI går gjennom:

Regelverket (fundamentet!)

HVORFOR sikkerhetsdatablad

Oppbygging av sikkerhetsdatabladene og

Utarbeidelse av stoffkartotek!

 

Vi serverer selvfølgelig kaffe!!! (samt frukt og nøtter)

Påmelding innen 27. juni til: post@vikenbht.no (møtet er gratis for medlemmene våre)

Spørsmål rettes til Ingun Th. Østlie ito@vikenbht.no tlf: 33 35 71 00/ 920 91 418