Monthly Archives: juni 2017

Sikkerhetsdatablad (SDS) er leverandørens måte å kommunisere med brukeren på, slik at brukere (arbeidsgiver) tar de nødvendige forhåndsregler! SDS skal sette de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader og miljøskader. For alle medlemmene i VIKEN BHT arrangerer vi: Informasjonsmøte om sikkerhetsdatablad og stoffkartotek! Møte […]