Verdens arbeidsmiljødag

28. april er verdens arbeidsmiljødag, og i år markerte Arbeidstilsynet dagen med å sette søkelyset på hvor viktig det er at arbeidsgivere gir unge arbeidstakere den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert. Målet er å unngå ulykker, skader og sykdom. g det er et stykke igjen:

Arbeidstilsynet får flest meldinger om følgende typer arbeidsulykker med unge arbeidstakere:

  • Fallulykker: 19 prosent av registrerte ulykker
  • Klemulykker: 16 prosent
  • Truffet av gjenstand: 16 prosent
  • Kutt: 16 prosent

Arbeidstilsynet har utformet en huskeliste med 10 huskeregler for opplæring på arbeidsplassen. Den finner dere her.

Det er også utarbeidet en sjekkliste for å ivareta ansvar for opplæring, som du finner her

Ansatte i VIKEN BHT bidrar gjerne i arbeidet med å sikre (unge) arbeidstakere en trygg og sikker arbeidsplass via deltakelse på vernerunder, informasjon og opplæring! Ta kontakt!