Arbeidstilsynet: – Brannfolk må beskyttes bedre mot farlig eksponering.

2017Arbeidstilsynet har gjort 171 tilsyn i brann og feiervesen i 2016, og tre av fire virksomheter fått beskjed om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av brannrøyk.

Les hele saken her:

http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=261240